PRACOWNIE ARTYSTYCZNE

HISTORII SZTUKI

To przedmiot, w którym przeszłość styka się z teraźniejszością, problemy artystyczne pokazywane są z różnych stron i punktów widzenia. Historia sztuki to podstawa rozumienia zjawisk w sztuce oraz baza, dzięki której można podjąć własne poszukiwania twórcze. To nie tylko źródło wiedzy o stylach, artystach, lecz także niewyczerpane źródło inspiracji. Wiedza o sztuce to także wzbogacający i przynoszący satysfakcję z odkrywania element podróży.

Na zajęciach z historii sztuki uczniowie poznają w układzie chronologicznym style, kierunki, dzieła. Uczą się definiować pojęcia związane ze sztuką, opisywać, analizować i interpretować dzieła sztuki. Wiedza ta obejmuje obszary architektury, rzeźby, malarstwa, grafiki oraz zarys innych dziedzin sztuki.

W czasie lekcji wiedza dopełniana jest materiałem ilustracyjnym. Ważnym elementem kształcenia z historii sztuki są wyjazdy edukacyjne, w czasie których poprzez żywy kontakt z dziełami, miejscami, historią, uczniowie uczą się jak „czytać” i rozumieć sztukę. Ostatecznym zwieńczeniem kształcenia jest egzamin dyplomowy.

PROJEKTY PRZEDMIOTOWE

Historia sztuki to przedmiot, który koreluje z wieloma dziedzinami nauk. Dzieło sztuki można opisywać na różne sposoby i z różnych perspektyw. Projekty przedmiotowe pomagają odebrać twórczość artystyczną w szerokich kontekstach. Prezentujemy efekty projektów realizowanych w ramach historii sztuki lub w ramach zajęć międzyprzedmiotowych.