KSZTAŁCENIE ARTYSTYCZNE

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

Projektowanie graficzne należy do dziedziny grafiki reklamowej i wydawniczej oraz reklamy wizualnej. Wpływa na kształtowanie przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej społeczeństwa. Uzyskana w tym zakresie wiedza ma charakter kluczowy i interdyscyplinarny, koreluje z wieloma przedmiotami w kształceniu plastycznym.

W pracowni projektowania graficznego uczeń poznaje m.in. złożone techniki modelowania 2D i 3D. Uczy się projektowania prezentacji graficznych związanych z różnorodnymi dziedzinami designu np. motoryzacją, architekturą. Modeluje w programie 3Ds Max futurystyczne pojazdy, architekturę przyszłości, elementy do gier komputerowych. Modelowane obiekty łączy z typografią, tworząc okładki czasopism artystycznych, lub cyfrowe publikacje, citylighty, klipy animowane.

Uczeń opracowuje także grafikę kampanii społecznych o tematyce przeciwdziałającej znieczulicom, rozwija umiejętności personalizowania produktów, tworzy aurę emocjonalną wokół nich, a tym samym poznaje historię projektowania.