Plastyczniak

RADA RODZICÓW

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów przed pozostałymi organami szkoły oraz podejmowanie działań wspierających statutową działalność szkoły.
Szczególnie cenne jest wspieranie przez Radę Rodziców aktywności, które rozwijają uczniów artystycznie. Są to plenery malarskie, wycieczki szkolne, wyjazdy na wystawy.

Składka wynosi 150,- zł na rok lub 15,- zł co miesiąc.

RADA RODZICÓW

SKŁAD RADY RODZICÓW

Skład Rady Rodziców zostanie opublikowany po wyborach.

pRZEWODNICZĄCY

JACEK SKIBE

ZASTĘPCA

PRZEMYSŁAW CHMUROWSKI

SKARBNIK/SEKRETARZ

RÓŻA STAFFA

RADA RODZICÓW

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców ZPPKP w wysokości 150,- zł na rok lub 15,-miesięcznie należy dokonać na konto

Rada Rodziców
przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
ul. Strzelców Bytomskich 10, 45-084 Opole

PeKaO SA O/Opole
39 1240 5178 1111 0010 9290 0744