Plastyczniak

PRACOWNIE ARTYSTYCZNE

PODSTAW PROJEKTOWANIA

W tej pracowni odbywają się zajęcia teoretyczno-praktyczne, mające na celu “wyposażenie” ucznia w podstawową wiedzę o plastycznych środkach formalnych, niezbędnych do świadomego budowania (kreowania, tworzenia) wypowiedzi rysunkowej, graficznej, malarskiej, strukturalnej i przestrzennej użytkowych form plastycznych w oparciu o kompozycję płaską i przestrzenną.

GALERIA PRAC UCZNIÓW