Plastyczniak

OGNISKO PLASTYCZNE

O OGNISKU

Zajęcia w Ognisku Plastycznym prowadzone są w dwóch podziałach wiekowych:

  • DZIAŁ DZIECIĘCY – 6-12 lat,
  • DZIAŁ MŁODZIEŻOWY – 13-23 lata.

Zajęcia w poszczególnych działach obejmują dwuletni cykl nauki w zakresie następujących zajęć edukacyjnych:

  • DZIAŁ DZIECIĘCY: rysunek i ćwiczenia kolorystyczne, modelowanie,
  • DZIAŁ MŁODZIEŻOWY: rysunek i malarstwo, wiedza o sztuce, fakultety artystyczne (wyznaczone przez dyrektora szkoły na dany cykl nauczania spośród przedmiotów: aranżacja wnętrz, ceramika, fotografia, komunikacja wizualna, projektowanie graficzne, rzeźba, techniki graficzne, techniki malarskie, techniki scenograficzne, tkanina).

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących maksymalnie 20 osób w godzinach popołudniowych od godz. 16.05 zarówno w budynku Ogniska Plastycznego (ul. Barlickiego 15), jak i w głównym budynku szkoły (ul. Strzelców Bytomskich 10).

Szczegółowy plan zajęć jest opracowywany na dany rok szkolny i udostępniony na stronie internetowej oraz w gablotach szkolnych.
Osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć przyjęcia do Ogniska od 1 września każdego roku szkolnego, ale istnieje możliwość zapisania się na zajęcia na przestrzeni całego roku.

Warunkiem przyjęcia do Ogniska Plastycznego jest wypełnienie wniosku oraz pozytywny wynik badania przydatności. Badanie przydatności odbywa się w dniu zapisu i przeprowadzone jest w formie rozmowy z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

Zajęcia w Ognisku prowadzone są przez znakomity zespół profesjonalistów, zatrudnionych także w Liceum Plastycznym. Zajęcia cieszą się dużym powodzeniem zarówno z powodu wysokich kompetencji prowadzących, jak i szczególnej atmosfery, życzliwości oraz możliwości obcowania ze sztuką na co dzień.

Zapisy

W jaki sposób można się zapisać do ogniska.

Plan zajęć

Poznaj plan zajęć ogniska.

Rada Rodziców

Krótki opis

Z ŻYCIA OGNISKA

Świat Ogniska Plastycznego, to świat pełen kolorów, kreatywności, wspaniałych pomysłów. Każda pracownia emanuje fantazją i twórczą atmosferą. Nie wierzycie? Zobaczcie w naszej galerii pracownię rysunku i malarstwa Pani Bożeny Szwajkowskiej-Krauze oraz prace, które w niej powstały w ubiegłym roku szkolnym.