Plastyczniak

OGNISKO PLASTYCZNE

ZAPISY DO OGNISKA

Zapisy na zajęcia Ogniska Plastycznego na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będą drogą mailową w dniach 25-30 sierpnia 2021 r.

JAK ZAPISAĆ DZIECKO

1. Zobacz w planie zajęć Ogniska Plastycznego na rok 2021/2022, które zajęcia/pracownie interesują Twoje Dziecko.

2. Wyślij maila do nauczyciela prowadzącego zajęcia (adresy mailowe znajdują się tutaj). W mailu podaj następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, czy uczęszczało na zajęcia w Ognisku Plastycznym wcześniej, jeśli tak to na jakie, swój telefon kontaktowy.

3. Do wiadomości dołącz 3 zdjęcia prac plastycznych autorstwa Twojego Dziecka (prace dowolne: rysunkowe, malarskie, z plasteliny, inne).

4. Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiczną w roku szkolnym 2021/2022 maksymalna liczba miejsc na zajęciach w Ognisku Plastycznym będzie określona z końcem sierpnia 2021 (zgodnie z wytycznymi). O przyjęciu kandydata do grupy decyduje nauczyciel prowadzący na podstawie daty zgłoszenia (od 25.08. do 30.08.2021.) i ocenie prac (jako forma badania przydatności określona w Rozporządzeniu MKDiN)*. W przypadku wiedzy o sztuce nie ma potrzeby wysyłania prac.

5. Potwierdzenie przyjęcia na zajęcia przez nauczyciela zostanie wysłane drogą mailową 31 sierpnia 2021 przez nauczyciela prowadzącego.

6. Jeśli Twoje Dziecko nie zostało przyjęte na wybrane zajęcia, nic straconego. Może zostać przyjęte w ciągu roku szkolnego np. jeśli zwolni się miejsce w grupie.

7. Zajęcia w pracowniach rozpoczną się 2 września 2021 zgodnie z planem zajęć.

8. Na pierwszych zajęciach w Ognisku Plastycznym uczestnicy otrzymają papierowy wniosek do wypełnienia, wraz z oświadczeniami. Wypełniony wniosek, podpisane oświadczenia należy oddać nauczycielowi prowadzącemu.

* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, Dz.U. Poz. 686 z 2019 r.

ZAJĘCIA

1. Prosimy o dopełnienie formalności po pierwszych zajęciach w Ognisku Plastycznym.

2. Prosimy osoby przyjęte o regularne uczęszczanie na zajęcia. Jeśli w czasie dwóch kolejnych zajęć dziecko nie pojawi się w Ognisku bez wcześniejszej informacji rodzica, to zostanie skreślone z listy uczestników, o czym rodzic zostanie poinformowany przez nauczyciela drogą mailową.

3.Prosimy o kontaktowanie się z nauczycielami Ogniska w sprawie nieobecności, stanu zdrowia drogą mailową lub pod numerami telefonów szkoły.

O Ognisku

Poznaj podstawowe informacje dotyczące działalności ogniska.

Plan zajęć

Poznaj plan zajęć ogniska.

Rada Rodziców

Krótki opis