OGNISKO PLASTYCZNE

ZAPISY DO OGNISKA

 

Na rok szkolny 2023/2024

Na rok szkolny 2023/2024 brak wolnych miejsc.

Ogłoszenia o naborze uzupełniającym na wolne miejsca na zajęcia w Ognisku będą publikowane TUTAj.

 

OGNISKO PLASTYCZNE

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Obok znajduje się formularz elektronicznego wniosku o przyjęcie do Ogniska Plastycznego. Prosimy o jego pobranie, a następnie elektroniczne wypełnienie, zapisanie i wysłanie na adres suchinskir@plastyczniak.opole.pl.

Do wypełnienia formularza wymagany jest program obsługujący formularze pdf. Zalecany jest darmowy program Adobe Acrobat Reader DC, który można pobrać TUTAJ. Można też skorzystać z przeglądarki Google Chrome lub nowego Microsoft Edge.

 

Wniosek o przyjęcie do OGNISKA PlastycznEGO


Pobieram

OGNISKO PLASTYCZNE

JAK ZAPISAĆ DZIECKO

REGULAMIN REKRUTACJI DO OGNISKA PLASTYCZNEGO W OPOLU

PODSTAWA PRAWNA:

– Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., Art.142 ust. 10 ( Dz. U. 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245 oraz 2019 r. poz. 534)

– Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019, Dz.U. z 2019 r. poz. 686 w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2022 r. poz. 194)

1. W Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego działa ognisko plastyczne, którego zadaniem jest krzewienie kultury artystycznej przez kształcenie dzieci, młodzieży i dorosłych w obranym kierunku artystycznym: plastycznym.

2. ZPPKP prowadzi nabór do Ogniska Plastycznego dla kandydatów w wieku od 7 do 23 lat.

3. Zajęcia zorganizowane są w działach:

– dziecięcym (7-11 lat),

– młodzieżowym (12-23 lata):

              – grupa młodsza

              – grupa starsza

4. Zajęcia odbywają się zgodnie z Ramowym Planem nauczania dla placówki artystycznej w wymiarze:

– dział dziecięcy: rysunek i ćwiczenia kolorystyczne, modelowanie;

– dział młodzieżowy: rysunek i malarstwo, fakultety artystyczne, wiedza o sztuce.

5. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Ogniska składa wniosek mailowy (online) we wskazanym na stronie szkoły  terminie. Wniosek dostępny w Ognisku w dniu naboru.

6. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia przeprowadzane jest badanie uzdolnień i predyspozycji polegające na przedstwieniu prac. Prace plastyczne w liczbie 3 wykonane w dowolnej technice w ciągu ostatnich 3 miesięcy prezentuje się online.

7. Na zajęcia przyjęci będą kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik badania.

8. Przyjęcie na zajęcia następuje na podstawie wyboru przez rodzica lub pełnoletniego kandydata, przypisanych do klasy zajęć, adekwatnie do grupy wiekowej określonej w danym oddziale.

9. Po publikacji planu zajęć możliwe jest ustalenie w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem prowadzącym przyjęcie na zajęcia innego oddziału odpowiednio do grupy wiekowej.

10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponować będzie wolnymi miejscami dyrektor przeprowadzi postępowanie uzupełniające. Postępowanie to przeprowadza się zgodnie z procedurami do końca sierpnia danego roku kalendarzowego. Termin wyznaczany jest w harmonogramie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2023 r.

OGNISKO PLASTYCZNE

ZAJĘCIA

Zajęcia w Ognisku Plastycznym prowadzone są w grupach wiekowych: dziecięcej, młodzieżowej młodszej, młodzieżowej starszej.

W grupie dziecięcej zajęcia obejmują formy rysunkowe, malarskie i elementy modelowania przestrzennego w glinie.

W grupach młodzieżowych zajęcia obejmują: rysunek i malarstwo, wiedzę o sztuce i różnorodne specjalizacje od ceramiki, fotografii przez rzeźbę, snycerstwo po tkaninę i techniki scenograficzne.

Prosimy osoby przyjęte o regularne uczęszczanie na zajęcia. Jeśli w czasie dwóch kolejnych zajęć dziecko nie pojawi się w Ognisku bez wcześniejszej informacji rodzica, to zostanie skreślone z listy uczestników, o czym rodzic zostanie poinformowany przez nauczyciela drogą mailową.

Prosimy o kontaktowanie się z nauczycielami Ogniska w sprawie nieobecności, stanu zdrowia drogą mailową lub pod numerami telefonów szkoły.

O Ognisku

Poznaj podstawowe informacje dotyczące działalności ogniska.

Plan zajęć

Poznaj plan zajęć ogniska.

Rada Rodziców

Krótki opis