Plastyczniak

PRACOWNIE ARTYSTYCZNE

PROJEKTOWANIA MULTIMEDIALNEGO

W ramach zajęć z projektowania multimedialnego uczniowie zdobywają wiedzę, w jaki sposób wykorzystać nowe technologie do realizacji swoich projektów artystycznych. W zależności od specjalizacji poznają: programy graficzne, programy do montażu audiowizualnego oraz animacji i realizują ćwiczenia. np: plakat, animacje, fotomontaż. gif.