praca w szkole

Osoby, które chcą zgłosić swoją kandydaturę w przyszłych procesach rekrutacyjnych proszone są o wypełnienie dokumentów: KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE i ZGODA NA PRZETWARZANE DANYCH NA POTRZEBĘ PRZYSZŁYCH REKRUTACJI i przesłanie na adres mailowy kadry@plastyczniak.opole.pl

kwestionariusz osobowy