Plastyczniak

KSZTAŁCENIE ARTYSTYCZNE

SNYCERSTWO

Pracownia snycerstwa jest miejscem, w którym uczniowie mają możliwość poznania i doświadczania właściwości materiału naturalnego, jakim jest drewno. Na zajęciach zagadnienia plastyczne integrowane są z zagadnieniami technicznymi i technologicznymi niezbędnymi do wykonania projektów. Ćwiczenia podejmowane na zajęciach oparte są na analizie i łączeniu zagadnień kompozycji, formy, funkcji, konstrukcji i właściwości materiału.

Przystępując do ćwiczenia uczeń wykonuje szkice koncepcyjne. Następnie wybrany projekt rozrysowuje w skali 1:1, dobiera materiał, przystępuje do pracy realizacyjnej opartej na ręcznej obróbce drewna. Prace tworzone w pracowni to kompozycje przestrzenne, płaskorzeźby, formy użytkowe takie jak: siedziska, lampy, lustra, biżuteria, zabawki, patery. Zakres tworzonych form jest dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia mając na celu rozwijanie jego kreatywności i pomysłowości dając mu poczucie satysfakcji.

Umiejętności i doświadczenie zdobyte w pracowni są bazą dla przyszłych projektantów wnętrz, dekoratorów, snycerzy, rzeźbiarzy; znając właściwości, możliwości i naturę obrabianego materiału, mogą świadomie nim operować.