Plastyczniak

KSZTAŁCENIE ARTYSTYCZNE

TECHNIKI RZEŹBIARSKIE

W pracowni rzeźbiarskiej w ramach specjalizacji prowadzone są działania praktyczne, w czasie których uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych technik. Specjalizacja zapoznaje uczniów z terminami oraz praktyką z zakresu tradycyjnych i najnowszych technik rzeźbiarskich. Efektem jest umiejętność odnalezienia się zarówno w tradycyjnych, jak i współczesnych procesach technologicznych, stosowanych w zakresie dziedziny, kształcenie w zakresie zastosowania różnych materiałów zarówno w rzeźbie pełnej, jak i reliefie.

W czasie zajęć uczniowie planują pracę od projektu, szkiców, doboru materiału i narzędzi po realizację. W zależności od specyfiki założeń projektu uczą się posługiwania nowymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi, stosowanymi w dziedzinie rzeźby, kształcą umiejętność właściwego organizowania warsztatu pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, kształcenie w zakresie dobierania środków artystycznych, a także podejmowania działań niekonwencjonalnych w zakresie wypowiedzi artystycznej. Techniki rzeźbiarskie wzbogacone są o obszary działania takie jak: land art., ready made, czy projektowanie 3D.

Umiejętności i doświadczenie zdobyte rozwijają umiejętności projektowe, kreatywność, uczą widzenia przestrzennego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz kształcenia na poziomie akademickim.