Plastyczniak

O SZKOLE

PUBLICZNE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

Nauka w Publicznym Liceum Sztuk Plastycznym trwa 5 lat. Obejmuje program nauczania z przedmiotów ogólnokształcących oraz program nauczania z przedmiotów artystyczno-zawodowych. W ramach przedmiotów ogólnokształcących w ciągu 5 lat nauki realizowany jest program 4-letniego liceum ogólnokształcącego. Szkoła kończy się przystąpieniem do egzaminu maturalnego. Przedmioty artystyczne obejmują zajęcia:
    • przez cały okres nauki z historii sztuki, rysunku i malarstwa,
    • określonym wymiarze godzin w cyklu nauki z rzeźby, podstaw projektowania, podstaw fotografii i filmu, projektowania multimedialnego,
    • specjalizacje przypisane do klasy przez cały okres nauki / specjalizacje przypisywane są zgodnie z możliwościami organizacyjnymi szkoły w tym obecnie: aranżacja wnętrz, ceramika artystyczna, projektowanie graficzne, projektowanie ubioru, projektowanie zabawek, snycerstwo, techniki rzeźbiarskie, stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku.
Szkoła kończy się egzaminem dyplomowym w zakresie przedmiotów: specjalizacji, rysunku, malarstwa lub rzeźby (do wyboru) i historii sztuki. Absolwent poza kluczowymi umiejętnościami i kompetencjami zdobywa wykształcenie średnie i tytuł zawodowy – plastyk.

O SZKOLE

OGNISKO PLASTYCZNE

Zajęcia w Ognisku Plastycznym adresowane są do dzieci i młodzieży o predyspozycjach artystycznych. Zajęcia prowadzone są w godzinach popołudniowych przez znakomity zespół profesjonalistów, zatrudnionych także w Liceum Plastycznym. Uczestnicy zajęć zapisywani są do pracowni zgodnie z wiekiem, predyspozycjami plastycznymi i możliwościami. W grupie dziecięcej odbywają się zajęcia modelowania oraz rysunku i ćwiczeń kolorystycznych. W grupie młodzieżowej realizowane są zajęcia: rysunku i malarstwa, wiedzy o sztuce oraz specjalności tj. ceramika, tkanina, scenografia, fotografia, rzeźba, projektowanie zabawek.

AKTUALNOŚCI

NAJNOWSZE INFORMACJE

POLITYKA OCHRONY MAŁOLETNICH W ZPPKP

Szanowni Państwo, Nauczyciele, Pracownicy, Uczniowie, Rodzice, Z dniem 15 lutego 2024 r. weszło w życie Zarządzenie dyrektora ZPPKP w sprawie ustalenia dokumentu „Polityka ochrony małoletnich w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia […]

Read More

Więcej »