Plastyczniak

Wyjazd na wystawę do Wrocławia

Niedawno na szkolnym facebooku wspominaliśmy o dwóch ciekawych wystawach we Wrocławiu, właśnie klasie 3B udało się je odwiedzić! Joan Miró i Salvador Dali! W czwartek, 10 listopada klasa 3B pod opieką pana […]

Read More

Więcej »

Wymiana z Belgią

W tym roku szkolnym przywróciliśmy wymianę ze belgijska szkołą w Geel. W październiku Belgowie odwiedzili Opole, gdzie byli goszczeni w domach uczniów. W kwietniu 2023 nasi uczniowie jadą z rewizytą i będą uczestniczyć […]

Read More

Więcej »

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej uczciliśmy w Plastyczniaku wspólnie: w piątek 21 października w sali koncertowej opolskiej Państwowej Szkoły Muzycznej zebrali się zarówno uczniowie i nauczyciele, jak i pracownicy administracyjni […]

Read More

Więcej »

Stypendia prezydenta

Stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Opola to wymierne, cenne wsparcie, udzielane przez władze miejskie najzdolniejszym uczniom opolskich szkół artystycznych. Wśród osób wyróżnionych znalazło się w tym roku pięć uczennic […]

Read More

Więcej »

Poznaj twórczość naszych nauczycieli

W październiku w galerii „Pierwsze Piętro” prowadzonej przez ZPAP w Opolu oglądać można salon rzeźby, w ramach którego prezentowane są prace kilkunastu opolskich rzeźbiarzy, wśród nich czterech naszych profesorów. Uczniowie i nauczyciele szkoły […]

Read More

Więcej »

Plener klas 4 w Podlesicach

W dniach 19-23 września klasy czwarte PLSP a, PLSP b i PLP rozwijały wrażliwość i doskonaliły warsztat plastyczny w czasie pleneru w Podlesiach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Pięć dni rysowania, malowania, notowania wrażeń […]

Read More

Więcej »