Plastyczniak

W dniach 19-23 września klasy czwarte PLSP a, PLSP b i PLP rozwijały wrażliwość i doskonaliły warsztat plastyczny w czasie pleneru w Podlesiach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Pięć dni rysowania, malowania, notowania wrażeń plenerowych były bardzo intensywne. Nie zniechęciła uczestników deszczowa aura, co więcej nadała ona obrazom melancholijnego rysu i wpłynęła na subtelny nastrój i kolorystykę.

Efekty prac zostaną zaprezentowane w ramach wystawy poplenerowej w październiku.