Plastyczniak

Szanowni Państwo, Nauczyciele, Wychowawcy, Uczniowie szkół podstawowych, W miesiącu lutym zapraszamy do Liceum Plastycznego na wystawę prac konkursowych klas czwartych. To okazja by poczuć twórczą atmosferę szkoły w formie wystawy prac uczniowskich prezentujących malarstwo martwych natur, rysunek postaci i rzeźbiarskie studium głowy. Każdy uczeń klasy 4 Publicznego Liceum Sztuk Plastycznych przygotowuje prezentację swoich prac z wymienionych dyscyplin. Sześciu wybranych uczniów reprezentuje szkołę w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym, który można przyrównać do olimpiady przedmiotowej. Wystawa trwa od 6 do 16 lutego i można ją zobaczyć w przestrzeni budynku przy ul. Barlickiego 15 (obok Toropolu), od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00 – 18.00. Zapraszamy do indywidualnego oglądania, ale zapraszamy też grupy szkolne z opiekunami. W przypadku grup zorganizowanych prosimy o wcześniejszy kontakt z wicedyrektorem szkoły Panem Robertem Suchińskim pod numerem telefonu szkoły (wew. 106) lub adresem mailowym rsuchinski@plastyczniak.opole.pl
Prace uczniów na wystawie klas
Przygotowania do wystawy
Martwa natura na obrazie
Postać w rysunku