Plastyczniak

W dniach 12-13 czerwca 2023 klasa 2 PLSPa pod opieką pomysłodawczyni wyjazdu Pani Joanny Preuhs i wychowawcy Pana Marka Przysieckiego pojechała do Poznania, aby tam czerpać ze sztuki tej nowo tworzonej na Uniwersytecie Artystycznym i tej dawnej w Muzeum Narodowym. Uczestnicy skorzystali z warsztatów i prezentacji poprowadzonych przez wykładowców poznańskiej uczelni. W Muzeum narodowym doświadczyli spotkania z twórczością malarzy polskich XIX i XX wieku. Bez wątpienia jest to kapitał do dalszej twórczej pracy.