Plastyczniak

W ostatnie słoneczne dni września uczniowie klas najstarszych 4 i 5 PLSP wraz z opiekunami spędzili na poznawaniu różnorodnego Berlina.
Berlin pokazał się jako miasto pełne historii, monumentalności. To mozaika przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Zobaczyliśmy nowoczesne oblicze miasta, a także zanurzyliśmy się w przeszłość.
Szczególnie ciekawe było podsumowanie historii sztuki w berlińskich muzeach: Muzeum Pergamońskie, Altes Museum, Gemaldegalerie.
Fot.: E.Piórkowska, N.Baron, O.Pieniążek