Plastyczniak

Na terenie szkoły została zamieszczona lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Kandydaci, którzy dostarczyli wymagane dokumenty (oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał wyników egzaminu ósmoklasisty) zostali przyjęci. Przypominamy:

– do 2 sierpnia 2023 r. – termin składania odwołań do komisji rekrutacyjnej przez rodziców kandydatów nieprzyjętych;

– od 3 sierpnia 2023 r. – możliwość złożenia odwołania do dyrektora ZPPKP na decyzję komisji rekrutacyjnej;

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY:

Dysponujemy 6 miejscami w klasach, w związku z czym poniżej publikujemy informacje dotyczące naboru uzupełniającego.

  • aby przystąpić do rekrutacji należy w terminie od 3 do 24 sierpnia 2023 złożyć w sekretariacie szkoły dokumenty: wniosek, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w liceum plastycznym, 2 zdjęcia;
  • egzamin wstępny zgodnie z zasadami i wymaganiami zawartymi w zakładce rekrutacja – piątek 25 sierpnia 2023r. w godzinach 8.00-14.00
  • Informacja o kandydatach zakwalifikowanych w naborze uzupełniającym na terenie szkoły w poniedziałek 28 sierpnia 2023r.
  • Składanie dokumentów warunkujących przyjęcie kandydatów zakwalifikowanych w naborze uzupełniającym do 30 sierpnia 2023r.