Plastyczniak

Szanowni Państwo, Nauczyciele, Pracownicy, Uczniowie, Rodzice,

Z dniem 15 lutego 2024 r. weszło w życie Zarządzenie dyrektora ZPPKP w sprawie ustalenia dokumentu „Polityka ochrony małoletnich w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu”. Zapisy polityki obejmują uczniów PLSP oraz Ogniska Plastycznego. Treść dokumentu została udostępniona w Mobidzienniku oraz w dokumentach na stronie szkoły.

Celem Polityki jest uwrażliwienie całej społeczności ZPPKP na to, co stanowi bazę w codziennych relacjach, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa oraz podmiotowości każdego ucznia.

Jednak w związku z tym jak ważne treści podejmuje Polityka, konieczna jest szeroka rozmowa o problemach, potrzebach i zapisach. Dlatego zachęcam Państwa do zapoznania się z zapisami Polityki ochrony małoletnich i odnotowanie własnych uwag i spostrzeżeń. Od marca do czerwca prowadzone będą w szkole konsultacje obejmujące różne poziomy:

  1. Uczniowie będą mogli zgłaszać uwagi w ramach lekcji z wychowawcą – marzec 2024.
  2. Zebrane przez wychowawców oraz samorządy klasowe uwagi będą omówione na forum samorządu szkolnego – kwiecień 2024.
  3. Uwagi zgłaszane przez rodziców, nauczycieli, pracowników przyjmowane będą drogą mailową w Mobidzienniku – marzec 2024.
  4. Zebrane przez dyrektora uwagi zostaną przedyskutowane na spotkaniu z Radą Pedagogiczną – kwiecień 2024.
  5. Zebrane przez dyrektora uwagi zostaną przedyskutowane na spotkaniach ze szkolną i ogniskową Radą Rodziców – maj 2024.
  6. W razie potrzeby zorganizowane zostanie spotkanie przedstawicieli uczniów, rodziców, nauczycieli w celu ustalenia ostatecznych zmian w Polityce ochrony małoletnich – czerwiec 2024.

Pobierz politykę ochrony małoletnich