Plastyczniak

Przypominamy o trwającej II edycji Regionalnego Konkursu Plastycznego „Pejzaże Miejsc”. Tegoroczna edycja odbywa się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Opola. Kolejna odsłona konkursu związana jest ze szczególną rocznicą, jaką jest 250-lecie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Dlatego jej  motywem przewodnim jest SZKOŁA. Ideą konkursu jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na najbliższe otoczenie, jego formę, koloryt oraz odpowiedź na pytanie, co we wskazanym temacie jest dla nich ważne, jakie miejsce chcieliby wykreować. Zachęcamy do udziału uczniów klas 4 – 8 szkół podstawowych z całego regionu Opolszczyzny. Prace powinny być zgłaszane poprzez szkoły, a termin ich przysyłania trwa od grudnia 2023 r. do  8 marca 2024r. Autorzy wyróżnionych w konkursie prac zostaną nagrodzeni bonami upominkowym oraz zostaną zaproszeni na wernisaż i warsztaty plastyczne w kwietniu 2024r. o czym autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo. Na wernisaż i warsztaty zaproszeni będą także nauczyciele, pod których opieką powstaną docenione prace. Szkoły uczestniczące nagrodzimy dyplomami.
regulamin-tekst
regulamin-tekst
regulamin-tekst