Plastyczniak

Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszej edycji Regionalnego Konkursu Plastycznego „Pejzaże miejsc”. Konkurs, skierowany do uczniów siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej, ma na celu zarówno rozwijanie talentów plastycznych, jak i rozbudzanie wrażliwości na piękno najbliższego otoczenia: tegoroczny temat konkursu to zaproszenie do twórczego zaprezentowania malarskiej lub rysunkowej wizji miejsca, które nazywamy domem. TERMIN WYSYŁANIA PRAC 31 MARCA 2023. WERNISAŻ I WRĘCZENIE NAGRÓD 21 KWIETNIA 2023.

Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa Opolskiego, patronem medialnym przedsięwzięcia jest Radio Opole. Autorzy wyróżnionych w konkursie prac zostaną nagrodzeni bonami upominkowymi, które finansuje Zakład Wodociągi i Kanalizacja w Opolu.

Informacje na temat konkursu i warunków wzięcia w nim udziału zostały zamieszczone w załączonym Regulaminie.

Regulamin konkursu-Pejzaże Miejsc