Plastyczniak

REGULAMIN REKRUTACJI DO PAŃSTWOWEGO OGNISKA PLASTYCZNEGO

Organizatorem rekrutacji jest:

OGNISKO PLASTYCZNE

BARLICKIEGO 15

45-083 Opole

Zgłoszenie uczestnictwa w sposób wskazany w ust. poniżej na zajęcia do OP,  jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu rekrutacji oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez OP w Opolu.

Niezapoznanie się z niniejszym Regulaminem nie zwalnia uczestnika/ uczestniczki zajęć od stosowania się do jego postanowień.

Zapisy na zajęcia odbędą się w formie elektronicznej poprzez zgłoszenie uczestnictwa na adres e-mail: rekrutacja.ognisko@plastyczniak.opole.pl

 

Zgłoszenia będą przyjmowanie od dnia 18.06.2024 r., godz.18.00.

-wcześniej trzeba pobrać ze strony Zapisy – Plastyczniak wniosek o przyjęcie wypełnić go albo elektronicznie, albo pismem drukowanym i dołączyć do maila

-dołączyć zdjęcia 3 prac celem stwierdzenia predyspozycji plastycznych

-jeżeli dziecko już chodziło do naszego „Ogniska”, proszę napisać do jakich nauczycieli/nauczycielek (ostatnie 2 lata)

-dyrekcja zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia ze względu na brak wyżej wspomnianych predyspozycji

-uczestnik/ uczestniczka może uczęszczać maksy do 2 pracowni zgodnie z grupą wiekową

-osoby, które były 2 lata pod rząd u jednego prowadzącego muszą wybrać inną osobę

-osoby, które były jeden rok u konkretnego prowadzącego mają pierwszeństwo w zapisie

 

Decydują predyspozycje oraz kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia wysłane przed podanym terminem nie będą uwzględniane.

Zgłoszenia nieczytelne nie będą uwzględniane.

Zgłoszenia wysłane przed podanym terminem nie będą uwzględniane.

Ognisko rusza 2.09.2024 r.

Każda z osób zapisanych na zajęcia otrzyma informację na wskazany przez uczestnika/ uczestniczkę adres e-mail.

OP uprawnione jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej prowadzonych zajęć i wykorzystywania jej dla celów związanych z promocją działań edukacyjnych. Uczestnik/ uczestniczka OP wyraża zgodę na wykorzystanie ich wizerunku jak i fotografii powstałych w ramach zajęć prac w opisanym powyżej zakresie.

Zapisując się na zajęcia uczestnik/uczestniczka zobowiązuje się do regularnego uczęszczania na zajęcia. Opuszczenie 3 zajęć bez powodu (usprawiedliwienia) powoduje skreślenie z listy uczestników.

Podane przez uczestników OP dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) dla celów organizacji i przeprowadzenia zajęć w OP, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych Organizatora, a także w celach statystycznych, analitycznych, nawiązywania przez Organizatora kontaktu z właścicielem danych.

Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest potrzebne do zapisania się na zajęcia.

Więcej informacji na temat OP można uzyskać u wicedyrektora w budynku szkoły (w godzinach 8.00-14.00) lub drogą elektroniczną (rsuchinski@plastyczniak.opole.pl).

 

 

 

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców przy Ognisku Plastycznym w wysokości:

50 zł/miesiąc (1 uczestnik)
75 zł/miesiąc (rodzeństwo)

można dokonać na konto:

RADA RODZICÓW PRZY OGNISKU PLASTYCZNYM
UL. BARLICKIEGO 15, 45-083 OPOLE

PKO BP O/Opole
48 1020 3668 0000 5102 0009 9549

 

Pracownie i osoby prowadzące dostępne w ramach Ogniska Plastycznego (limit 10 miejsc na pracownie)

 

Dział dziecięcy 1 (7-11)

– rysunek i ćwiczenia kolorystyczne – Patrycja Kucik

– modelowanie – Patrycja Kucik

 

Dział dziecięcy 2 (7-11)

– rysunek i ćwiczenia kolorystyczne – Beata Pizoń-Jeziorowska

– modelowanie – Antoni Zajadacz

 

Dział młodzieżowy IA (12-16)

– rysunek i malarstwo – Maciej Markowicz

– wiedza o sztuce – Anna Grzesik

– fakultet artystyczny:

ceramika – Joanna Lewandowska

projektowanie ubioru – Joanna Wrześniewska

 

Dział młodzieżowy IB (12-16)

– rysunek i malarstwo – Patrycja Kucik

– wiedza o sztuce – Beata Pizoń-Jeziorowska

– fakultet artystyczny

tkanina artystyczna – Beata Pizoń-Jeziorowska

aranżacja wnętrz – Anna Boruch-Kuńka

 

Dział młodzieżowy IIA (17-23)

– rysunek i malarstwo – Anna Drozdowska-Krawiec

– wiedza o sztuce – Anna Grzesik

– fakultet artystyczny

rysunek architektoniczny – Anna Drozdowska-Krawiec

ceramika – Joanna Lewandowska

 

Dział młodzieżowy IIB (17-23)

– rysunek i malarstwo – Joanna Dubiel-Stonoga

– wiedza o sztuce – Anna Boruch-Kuńka

– fakultet artystyczny

techniki malarskie – Maciej Markowicz

projektowanie zabawek – Bogusław Skibiński

 

 

Przykładowy tytuł maila:

Amanda Paratuta  (7-11)

przykładowa treść:

– rysunek i ćwiczenia kolorystyczne – Beata Pizoń-Jeziorowska,

– modelowanie – Antoni Zajadacz

 

(22/23 rysunek i ćwiczenia kolorystyczne – Patrycja Kucik)

(23/24 rysunek i ćwiczenia kolorystyczne – Patrycja Kucik)

lub

nie chodziła wcześniej