Plastyczniak

“Na rozdrożu” to tytuł wystawy poplenerowej klas 3. Jak co roku klasy 3 doskonaliły umiejętności rysunkowo-malarskie pracując przez kilka dni w naturze. Klasa 3A i 3 B wyruszyły wspólnie na szlaki, jednak ich drogi rozeszły się na chwilę, by wrócić i wspólnie podzielić się przeżyciami. Na rozdrożu znajdują się nasze poszukiwania na płaszczyźnie sztuki, każdego dnia podejmujemy decyzję -jaką drogę wybrać? Rozstrzygamy malarsko wszystko, co mieści się pomiędzy naszą wrażliwością, wiedzą, tym co pejzaż i natura nam daje, a płótnem. Tekst i foto: Joanna Preuhs
Nagrodzeni za najlepsze prace plenerowe
Wystawa poplenerowa klas 3
Wystawa poplenerowa klas 3
Prace poplenerowe