Plastyczniak

10 października to światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Niech w tym dniu do refleksji posłużą nam słowa sutry życzliwości w przekładzie wybitnego tłumacza Ireneusza Kani:

„Jakie tylko są istoty na świecie – słabe bądź silne,
Smukłe, duże, średnie, krótkie, małe bądź wielkie,
Widzialne bądź niewidzialne, daleko żyjące bądź blisko,
Urodzone bądź dążące do narodzin – niech wszystkie będą szczęśliwe.
Niech nikt nie oszukuje drugiego, niech nikt nikim nigdzie nie gardzi,
Niech nikt z gniewu lub złości nikomu nie życzy złego.
Jak matka, życie własne narażając, nad dzieckiem swym jedynym czuwa,
Tak też niechaj każdy bezmierną serdeczność żywi dla wszystkich istot;
Serdeczną swą życzliwością niech wszystkie światy obejmie –
W dole, w górze i wszerz, z przyjaźnią, bez oporów”.