Plastyczniak

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO – poniedziałek 4 września 2023 r.

  1. 10.00 – 11.30 – Uroczystość Rozpoczęcia roku szkolnego i ślubowanie klas 1, Sala koncertowa w PSM w Opolu (ul. Strzelców Bytomskich 15)

Uczniowie klasy 1 PLSP A i 1 PLSP B proszeni są o przybycie na godz. 9.30 na próbę ustawienia do ślubowania.

  1. 11.30 – 12.30 (klasy 1 do 14.00) – Spotkania z wychowawcami

Uczniowie klasy 1 PLSP A i 1 PLSP B proszeni są o zabranie długopisów na test z języka angielskiego służący podziałowi na grupy zaawansowania.

SALE:

1 A – 23 Ognisko

1 B – 26 Ognisko

2 A – 106

2 B – 21 Ognisko

2 C – 205

3 A – 111

3 B – 303

4 A – 210

4 B – 24 Ognisko

5 A – 04

5 B – 204