Plastyczniak

Nauczyciel nie samą szkołą żyje, a więc co robi poza lekcjami? Rozwija zainteresowania, realizuje pasje, pogłębia wiedzę.
Pan Krzysztof Rzepczyński, nasz nauczyciel rzeźby, ceramiki i snycerstwa oraz wychowawca klasy 1B należy do grupy rekonstrukcyjnej zajmującej się Średniowieczem. Swoją pasją podzielił się z podopiecznymi w ramach lekcji wychowawczej.
Pan Krzysztof Rzepczyński
Pan Krzysztof Rzepczyński