Plastyczniak

 Uwaga #konkurs [1]❗ Fundacja Opolskiej Izby Gospodarczej organizuje konkurs fotograficzny📸 pn. Z pasją aktywni w zawodzie, który polega na wykonaniu fotografii przedstawiającej dowolną formę aktywności zawodowej jako pasję.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych👧👦 i

studentów👩‍🎓 uczelni wyższych z terenu miasta Opola.

Zdjęcia📷 należy przesyłać do dnia 5 listopada na adres mailowy:

promocja@oig.opole.pl wraz ze skanem podpisanego formularza zgłoszeniowego.  

 W nagrodę:

➡13 zwycięskich zdjęć zostanie umieszczonych w kalendarzu Fundacji Opolskiej Izby Gospodarczej na rok 2024; ➡zwycięzcy dodatkowo otrzymają vouchery do drukarni internetowej o wartości 50 zł każdy.

➡20 najlepszych zdjęć opublikowane zostanie w galerii internetowej Fundacji.

🔴Konkurs finansowany ze środków pochodzących z dotacji Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach konkursu „Silne NGO 23” umowa nr 8/SN/2023 finansowanego ze środków Urzędu Miasta Opola na podstawie umowy CDO-RIPS.526.6.1.2023 z dnia 06.07.2023.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie oig.opole.pl [2] w zakładce „Projekty”.

🔵Informacji nt. konkursu udziela Pani Katarzyna Ładyga; nr telefonu do kontaktu: 784 038 600; adres e-mail promocja@oig.opole.pl