Plastyczniak

Nasze uczennice uczące się języka niemieckiego pod czujnym okiem pani Ireny Paul, właśnie otrzymały nagrody i wyróżnienia w konkursie literacko-językowym w języku niemieckim pt. „Mein Vorbild in Wort und Bild/ Mój wzór do naśladowania – obraz i słowo” zorganizowanym przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Nauk o Literaturze UO i Instytut Językoznawstwa.
Oto lista osób nagrodzonych w kategorii poezja:
I miejsce: Zuzanna Ślusarczyk,
Lista osób nagrodzonych w kategorii proza:
II miejsce: Bianka Sosna
III miejsce: Inga Latała.
Gratulacje!
zdjęcia uczennic: Irena Paul
zdjęcia z gali: Wydział Filologiczny UO
Laureaci konkursu