Plastyczniak

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego UNICEF promuje ankietę skierowaną do dzieci i młodzieży – badanie prowadzone jest przez UNICEF wspólnie z wiodącymi organizacjami działającymi na całym świecie i ma na celu zebranie opinii młodych w zakresie klimatu, zdrowia psychicznego czy edukacji. Więcej informacji na stronie: