Przejdź do treści strony

Rekrutacja

 • ikona

  Rekrutacja do Liceum Sztuk Plastycznych

  Zapraszamy uczniów kończących szkołę podstawową do 5-letniego Liceum Sztuk Plastycznych. Nauka obejmuje program nauczania z przedmiotów ogólnokształcących (j.polski, j.obcy, historia, matematyka, biologia, chemia, fizyka, itd.) oraz program nauczania z przedmiotów artystyczno-zawodowych. Przedmioty artystyczne obejmują zajęcia z historii sztuki, rysunku i ...

 • ikona

  Rekrutacja do Publicznego Liceum Plastycznego

  Zapraszamy uczniów kończących gimnazjum do 4-letniego Publicznego Liceum Plastycznego. Nauka obejmuje program nauczania z przedmiotów ogólnokształcących (j.polski, j.obcy, historia, matematyka, biologia, chemia, fizyka, itd.) oraz program nauczania z przedmiotów artystyczno-zawodowych. Przedmioty artystyczne obejmują zajęcia z historii sztuki, rysunku i malarstwa, ...

 • ikona

  Formularze rekrutacyjne

  Wniosek o przyjęcie do Publicznego Liceum Plastycznego (szkoła 4-letnia po gimnazjum) Wniosek o przyjęcie do Liceum Sztuk Plastycznych (szkoła 5-letnia po szkole podstawowej) UWAGA: Publiczne Liceum Plastyczne oraz Liceum Sztuk Plastycznych podlega Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (a nie tak ...