Przejdź do treści strony

Rekrutacja

  • ikona

    Rekrutacja do liceum

    Nauka w liceum plastycznym obejmuje program nauczania z przedmiotów ogólnokształcących (j.polski, j. bcy, historia, matematyka, biologia, chemia, fizyka, itd.) oraz program nauczania z przedmiotów artystyczno-zawodowych. Przedmioty artystyczne obejmują zajęcia z historii sztuki, rysunku i malarstwa, rzeźby, fotografii, multimediów oraz zajęcia ...

  • ikona

    Formularze rekrutacyjne

    Wniosek o przyjęcie do liceum