Przejdź do treści strony

Rekrutacja

  • ikona

    Rekrutacja do PLP

    Nauka w Publicznym Liceum Plastycznym trwa 4 lata. Obejmuje program nauczania z przedmiotów ogólnokształcących (j.polski, j. obcy, historia, matematyka, biologia, chemia, fizyka) oraz program nauczania z przedmiotów artystyczno-zawodowych. Przedmioty artystyczne obejmują zajęcia z historii sztuki, rysunku i malarstwa, rzeźby, fotografii, ...

  • ikona

    Formularze rekrutacyjne

    Wniosek o przyjęcie do liceum