Przejdź do treści strony

Rada Rodziców ZPPKP

 • ikona

  Regulamin Rady Rodziców

  REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE PAŃSTWOWYCH PLACÓWEK KSZTAŁCENIA PLASTYCZNEGO IM. JANA CYBISA W OPOLU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE §1 Rada Rodziców Zespołu – obejmująca rodziców uczniów wymienionych placówek działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. ...

 • ikona

  Wpłaty na Radę Rodziców

  Wpłaty na rzecz Rady Rodziców ZPPKP w wysokości 10,- zł miesięcznie można dokonać w sekretariacie szkoły lub na konto RADA RODZICÓW ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH PLACÓWEK KSZTAŁCENIA PLASTYCZNEGO UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 10, 45-084 OPOLE PKO BP O/Opole 43 1020 3668 0000 5002 ...

 • ikona

  Działania

  Rok szkolny 2016/2017 wycieczka do Poznania kl. III PLP- 1000 zł wycieczka do Pokrzywnej kl. II , III OSSP - 700zł dofinansowanie do biletów do kina zakup papieru do kserokopiarki nagrody książkowe dla uczniów wyróżniających się w nauce dofinansowanie do ...

 • ikona

  Skład Rady Rodziców przy ZPPKP w r.sz. 2016/2017:

  Maria Kalista – przewodnicząca Krzysztof Nowak – z-ca przewodniczącej Łukasz Łęczycki – skarbnik Patrycja Szufa – sekretarz