Przejdź do treści strony

Wyniki konkursu Pejzaże Miast - Parki

Dnia 6 maja br. odbyły się obrady jury konkursu „Pejzaże miast – Parki”. Z prawdziwą radością możemy przekazać Państwu informacje na temat wyników. W załączniku znajdą Państwo protokół z listą osób nagrodzonych i wyróżnionych oraz listę osób, których prace zostały zakwalifikowane na pokonkursową wystawę.

Nagrodzonym i wyróżnionym uczniom oraz ich nauczycielom serdecznie gratulujemy. Jak podkreślali jurorzy, liczba nadesłanych prac była bardzo duża, a poziom większości z nich wysoki, wobec czego pragniemy złożyć wyrazy uznania wszystkim uczestnikom konkursu i ich nauczycielom.

O terminie wernisażu wystawy poinformujemy w poźniejszym terminie.

Protokół z posiedzenia jury

Prace zakwalifikowane do wystawy