Przejdź do treści strony

Wykłady na Uniwersytecie Opolskim

Dnia 29 i 30 października uczniowie klasy III OSSP w ramach realizacji projektu edukacyjnego Parallel Ways  uczestniczyli w wykładach historycznych zorganizowanych przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego w ramach IX Opolskich Dni Kultury Średniowiecznej.

Wykłady poniedziałkowe:

  • Szlak bursztynowy na Śląsku – mgr Damian Langer,
  • Via Regia na Śląsku – mgr Klaudia Wyleżoł.

Wykład wtorkowy oraz warsztaty:

  • Szlaki handlowe średniowiecznego Śląska – dr Jarosław Szymański (Uniwersytet Wrocławski),
  • Średniowieczna żegluga rzeczna – warsztaty dla studentów i uczniów szkół średnich – dr Marcin Böhm (Uniwersytet Opolski).

Wykłady wzbogaciły wiedzę uczniów uczestniczących w projekcie oraz zapoznały ich z powiązaniami handlowymi naszego regionu z Europą, a więc i regionami polityczno-geograficznymi, które są materiałem badawczym projektu.

Oprac.: Oskar Bąk