Przejdź do treści strony

Wycieczki i wyjazdy szkolne

CELE OGÓLNE WYJAZDÓW:

  • Poznanie środowiska, tradycji, kultury, zabytków oraz walorów przyrodniczych danego miejsca,
  • Stworzenie uczniom najkorzystniejszych warunków aktywnego i ciekawego wypoczynku,
  • Wzbogacenie działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły,
  • Stworzenie możliwości rozwoju zdolności poznawczych ucznia,
  • Kształtowanie postaw i zachowań w kontakcie z kulturą, sztuką, przyrodą,
  • Pogłębianie wiedzy i umiejętności  zdobytych w czasie lekcji

Zobacz także: