Przejdź do treści strony

Wpłaty na Radę Rodziców

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców ZPPKP
w wysokości 10,- zł miesięcznie
należy dokonać na konto

Rada Rodziców
przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
ul. Strzelców Bytomskich 10, 45-084 Opole

PKO SA O/Opole
39 1240 5178 1111 0010 9290 0744