Przejdź do treści strony

Wpłaty na Radę Rodziców

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców ZPPKP
w wysokości 10,- zł miesięcznie
można dokonać w sekretariacie szkoły lub na konto

RADA RODZICÓW
ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH PLACÓWEK KSZTAŁCENIA PLASTYCZNEGO
UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 10, 45-084 OPOLE

PKO BP O/Opole
43 1020 3668 0000 5002 0009 6487