Przejdź do treści strony

Wpłaty na Radę Rodziców

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców przy Ognisku Plastycznym
w wysokości:
20zł/miesiąc (1 uczestnik)
30zł/miesiąc (rodzeństwo)
można dokonać na konto

RADA RODZICÓW
PRZY OGNISKU PLASTYCZNYM
UL. BARLICKIEGO 15, 45-083 OPOLE

PKO BP O/Opole
48 1020 3668 0000 5102 0009 9549