Przejdź do treści strony

Techniki scenograficzne

Na zajęciach z technik scenograficznych uczniowie poszerzają swoją wiedzę z zakresu historii teatru, scenografii, warsztatu teatru lalek. Poznają pracę aktora, uczestniczą w przedstawieniach teatralnych oraz zapoznają się z teatrem od kulis.  Pracownia technik scenograficznych współpracuje z opolskim Teatrem Lalki i Aktora im. A. Smolki, biorąc udział w warsztatach i projektach teatralnych. Na zajęciach praktycznych wykonywane są elementy scenografii, kostiumy, rekwizyty, lalki teatralne. Celem ćwiczeń jest zapoznanie z podstawami warsztatu teatralnego, konstrukcją lalek, scen, właściwościami tworzyw i umiejętnością ich wykorzystania, bogactwem form i możliwości. Uczniowie znajdują tutaj okazję do rozwoju swoich potrzeb twórczych i konstruktorskich podczas malowania, rzeźbienia, szycia, projektowania. Wykonują  projekty lalek, same lalki, przygotowują małe scenki i prezentują je. Poznają wiadomości teoretyczne z zakresu wiedzy o teatrze oraz sylwetki znanych twórców teatralnych.

W roku szkolnym 2014-2015 uczniowie mieli możliwość wykorzystania zdobytych na lekcji umiejętności. Realizowali maski ptaków do spektaklu „ Dziady” w reżyserii Pawła Passiniego – w pracowni teatru. Współpracujemy z  Urzędem Miasta Opola włączając młodzież w tradycyjne imprezy opolskie np. Krajowy Festiwal Piosenki , topienie Marzanny. Dzięki tym działaniom mamy możliwość zaprezentowania pracowni poza szkołą. Uczniowie konfrontują swoją wiedzę w projektach międzynarodowych – udział w Kunstmosaik  Poczdam-Opole.  Zrealizowali tam obiekty przestrzenne prezentowane w jednej z galerii miejskiej w Poczdamie.  Różnorodność tych działań przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia, ale również do uczestnictwa w kulturze.

Nauczyciele prowadzący: Joanna Wrześniewska, Beata Pizoń-Jeziorowska