Przejdź do treści strony

Szkolny projekt Socrates-Comenius 2011

„Równoległe drogi”

„Parallel ways” to angielski tytuł projektu, który będziemy realizować w ramach Comeniusa. Współpracować z nami będą szkoły z Włoch, Węgier, Rumunii i Turcji. Wspólnie chcemy poszukiwać szlaków, dróg, ścieżek, śladów, którymi wraz z handlem cennymi towarami przemierzały także idee, wynalazki, wzory kulturowe. Chcemy szukać punktów stycznych, ośrodków wymiany, wspólnych korzeni, na których opiera się poczucie naszej wspólnoty.

Projekt to zdobywanie wiedzy, to poszukiwanie, to odkrywanie, to także tworzenie. Chcemy, aby efektem współpracy było nie tylko zdobycie wiedzy, ale także prace plastyczne, fotograficzne, foldery, strona internetowa. Dlatego też w ramach projektu zorganizujemy różne warsztaty, wycieczki, spotkania z profesorami. Planujemy także konkurs fotograficzny, wystawy, ciekawe gry. Jednakże projekt to także przygoda, wspomnienia, przyjaźnie z uczniami z zagranicznych szkół, wyjazdy w ramach spotkań partnerskich. Dlatego też zachęcamy was wszystkich do zaangażowania się w projekt, do twórczych poszukiwań, tworzenia. Comenius to także okazja do doskonalenia umiejętności językowych – językiem projektu jest angielski i to w tym języku będziecie zawierać nowe znajomości. To także okazja do otwierania się na świat, na innych ludzi. Dlatego zachęcamy was do goszczenia w domach kolegów i koleżanki z innych szkół.

Naszą przygodę rozpoczynamy w tym roku od wizyty uczniów i nauczycieli z europejskich szkół w Opolu w dniach 25-29 października. Będą spotkania, wyjazd do Krakowa, Wieliczki, Wrocławia, zajęcia z animacji, fotografii, wspólne spotkania i rozmowy w międzynarodowym gronie. Bardzo byśmy chcieli, abyście byli jak najbliżej tych wszystkich wydarzeń. Chcemy abyście byli dobrymi gospodarzami. Liczymy, że zechcecie przyjąć uczniów z innych szkół, aby pokazać im polską codzienność. Taka gościna może stać się początkiem ciekawej przyjaźni.

Mamy nadzieję, że projekt „Równoległe drogi” to droga do wielkiej przygody i ciekawych efektów, z których uczniowie będą czerpali satysfakcję. Ruszajcie z nami.

Zobacz także: