Przejdź do treści strony

Rysunek i malarstwo

Zajęcia z rysunku i malarstwa w naszej szkole prowadzone są w pięciu pracowniach przez artystów malarzy, których silna osobowość oraz indywidualność artystyczna stymuluje rozwój młodych adeptów sztuki.

Zajęcia odbywają się w małych grupach, co sprzyja rozwojowi indywidualnej artykulacji plastycznej uczniów. Wszyscy poznają różnorodne techniki rysunkowe i malarskie. Okazją do doskonalenia warsztatu stają się plenery (także zagraniczne) organizowane dla klasy V OSSP i III PLP. Nasi uczniowie wyposażeni w umiejętności manualne i warsztatowe bardzo często po maturze wybierają studia w ASP w kraju i za granicą.

Nauczyciele prowadzący: Małgorzata Futkowska, Jolanta Golenia-Mikusz, Maciej Markowicz, Zbigniew Natkaniec, Joanna Preuhs, Bożena Szwajkowska-Krauze

Pracownia Pani Joanny Preuhs

Program pracowni opracowany jest oparciu o podstawy programowe, oraz stosownie do wieku, o potrzeby indywidualne uczniów.

W pracowni, w plenerze - za pomocą: farb, ołówków, węgla, pędzli, wałków a nawet rąk – studiujemy i interpretujemy. Inspiracji szukamy w martwej naturze, pejzażu, postaci ludzkiej, tekstach literackich, filmie, poezji i w nas samych – czyli w niczym nie skrępowanej wyobrażni! Uczymy się wrażliwego postrzegania otaczającego nas świata. Poszerzamy swój język artystyczny – zgłębiając tajniki warsztatu – by móc coraz pełniej wypowiadać się plastycznie.

Obraz odgradza nas od otchłani, z której się wywodzi. Jest czymś pomiędzy, jest pomiędzy nic a rzeczywistością. On sam ukończony – staje się rzeczywistością. Nową rzeczywistością. Nigdy nie będzie dokończony, bo ewoluują myśli, zdarzenia, nasza wiedza i my sami wraz z naszymi emocjami. Obraz jest najbliższy naturze myśl, jest częścią nas samych...

http://youtu.be/Q8mT82698tg

Pracownia Pani Bożeny Szwajkowskiej-Krauze

Prowadzę zajęcia z rysunku i malarstwa w klasach gimnazjalnych i licealnych. W trakcie nauczania uczniowie konkretyzują swoje predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania w zakresie przyszłych studiów artystycznych. Każdy, zatem jest uczniem potencjalnie zdolnym. Wiele zależy od jego zaangażowania oraz czasu poświęconego dla wybranej specjalizacji.

Moim podstawowym zadaniem jest rozwijanie u uczniów:

  • wyobraźni i wrażliwości plastycznej
  • umiejętności interpretacyjnych oraz świadomego korzystania ze środków plastycznych.

Program nauczania z rysunku i malarstwa jest programem autorskim, co roku modyfikowanym, w oparciu o własne doświadczenie.

Nauczanie rysunku i malarstwa nie jest czymś łatwym. To delikatna materia, w której dwa dodać dwa nie zawsze jest cztery. Istnieją oczywiście pewne zasady, kryteria, ale tu nie zawsze mamy pewność, czy tak jest dobrze a tak źle.

Moja praca z uczniami polega bardziej na dzieleniu się swoją wiedzą i doświadczeniem. Korzyść jest obopólna. Ich spontaniczność, młodość, ciągłe poszukiwania nowych rozwiązań i pasja, z jaką dążą do ideału, sprawia, ze i mnie się udziela. Istotnym aspektem jest zaufanie. Indywidualne rozmowy w trakcie korekty, wzajemne poznawanie się podczas zajęć daje szanse na lepsze zrozumienie wymagań i oczekiwań po obu stronach.