Przejdź do treści strony

Rekrutacja

W roku szkolnym 2021/2022 prowadzony będzie nabór do:

 • Publicznego Liceum Sztuk Plastycznych (5-letnie) dla absolwentów klas VIII szkół podstawowych,

Rekrutacja odbywa się na podstawie aktów prawnych:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe,
 • Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
 • Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia uczniów z jednych typów szkół do innych.

Zobacz także:

 • ikona

  Rekrutacja do Publicznego Liceum Sztuk Plast.

  Zapraszamy uczniów kończących szkołę podstawową do 5-letniego Publicznego Liceum Sztuk Plastycznych. Kandydat do klasy pierwszej nie może mieć więcej niż 17 lat. Nauka obejmuje program nauczania z przedmiotów ogólnokształcących (j.polski, j.obcy, historia, matematyka, biologia, chemia, fizyka, itd.) oraz program nauczania ...

 • ikona

  Harmonogram rekrutacji

  1.03. - 2.06.2021 godz.8:00-14:00 Kandydaci składają wniosek dostępny online. Najpóźniej w dniu egzaminu dołączają pozostałe wymagane dokumenty: 2 podpisane, aktualne zdjęcia zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły podstawowej zaświadczenie lekarskie / od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Ustawa Prawo Oświatowe ...

 • ikona

  Formularze rekrutacyjne

  Poniżej znajduje się formularz elektronicznego wniosku o przyjęcie do Publicznego Liceum Sztuk Plastycznych. Prosimy o jego pobranie, a następnie elektroniczne wypełnienie, zapisanie i wysłanie na adres sekretariatu szkoły sekretariat@plastyczniak.opole.pl. Niniejszy formularz to wstępna deklaracja chęci nauki w naszej szkole. Na ...

 • ikona

  Poradniki dla kandydatów

  Poniżej znajdują się prezentacje, które pomogą Wam przygotować się do egzaminu wstępnego. Jak przygotować się do egzaminu wstępnego - rysunek i malarstwo Jak przygotować się do egzaminu wstępnego - rzeźba