Przejdź do treści strony

Rekrutacja

W roku szkolnym 2019/2020 prowadzony będzie nabór do:

 • Liceum Sztuk Plastycznych (5-letnie) dla absolwentów klas VIII szkół podstawowych,
 • Publicznego Liceum Plastycznego (4-letnie) dla absolwentów klas III gimnazjów.

Rekrutacja odbywa się na podstawie aktów prawnych:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe,
 • Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
 • Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia uczniów z jednych typów szkół do innych.

Zobacz także:

 • ikona

  Rekrutacja do Liceum Sztuk Plastycznych

  Zapraszamy uczniów kończących szkołę podstawową do 5-letniego Liceum Sztuk Plastycznych. Nauka obejmuje program nauczania z przedmiotów ogólnokształcących (j.polski, j.obcy, historia, matematyka, biologia, chemia, fizyka, itd.) oraz program nauczania z przedmiotów artystyczno-zawodowych. Przedmioty artystyczne obejmują zajęcia z historii sztuki, rysunku i ...

 • ikona

  Rekrutacja do Publicznego Liceum Plastycznego

  Zapraszamy uczniów kończących gimnazjum do 4-letniego Publicznego Liceum Plastycznego. Nauka obejmuje program nauczania z przedmiotów ogólnokształcących (j.polski, j.obcy, historia, matematyka, biologia, chemia, fizyka, itd.) oraz program nauczania z przedmiotów artystyczno-zawodowych. Przedmioty artystyczne obejmują zajęcia z historii sztuki, rysunku i malarstwa, ...

 • ikona

  Formularze rekrutacyjne

  Wniosek o przyjęcie do Publicznego Liceum Plastycznego (szkoła 4-letnia po gimnazjum) Wniosek o przyjęcie do Liceum Sztuk Plastycznych (szkoła 5-letnia po szkole podstawowej) UWAGA: Publiczne Liceum Plastyczne oraz Liceum Sztuk Plastycznych podlega Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (a nie tak ...