Przejdź do treści strony

Rekrutacja do PLP

Nauka w Publicznym Liceum Plastycznym trwa 4 lata. Obejmuje program nauczania z przedmiotów ogólnokształcących (j.polski, j. obcy, historia, matematyka, biologia, chemia, fizyka) oraz program nauczania z przedmiotów artystyczno-zawodowych. Przedmioty artystyczne obejmują zajęcia z historii sztuki, rysunku i malarstwa, rzeźby, fotografii, multimediów oraz zajęcia w ramach specjalizacji (ceramika artystyczna, aplikacje i tkaniny artystyczne, snycerstwo, aranżacja przestrzeni, techniki graficzne w tym grafika komputerowa). Nauka kończy się realizacją pracy dyplomowej w zakresie wybranej specjalizacji oraz maturą.

Aby zostać uczniem Publicznego Liceum Plastycznego należy zdać egzamin wstępny. Dla kandydatów organizowane są konsultacje, podczas których młodzi adepci sztuki spotykają się z artystami plastykami uczącymi w naszej szkole. Nauczyciel poznaje kandydata, jego możliwości i predyspozycje, udziela rad, poleca do wykonania proste zadania plastyczne. Dla ucznia jest to także możliwość poznania charakteru i wymagań szkoły.

Termin składania dokumentów:

od 1 marca do dnia egzaminu wstępnego

Dokumenty potrzebne do złożenia w szkole:

  1. Wniosek o przyjęcie (do odebrania w sekretariacie lub pobrania ze strony [dział Rekrutacja -> Formularze])
  2. Zaświadczenie o wynikach nauczania za I pólrocze klasy trzeciej gimnazjum
  3. Zaświadczenie od lekarza o możliwości podjęcia nauki w liceum plastycznym
  4. 2 zdjęcia

UWAGA: Publiczne Liceum Plastyczne podlega, nie tak jak większość szkół Ministerstwu Edukacji, ale Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dlatego NASZEJ SZKOŁY NIE MA W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE REKRUTACJI. Należy złożyć w sekretariacie w odpowiednim terminie komplet wymaganych dokumentów, a następnie przystąpić do egzaminów.
Aby przystąpić do egzaminów należy posiadać zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu (z jego podpisem oraz pieczątką przychodni), zawierające potwierdzenie o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki w Państwowym Liceum Plastycznym. Jest to konieczne, ponieważ szkoła potrzebuje informacji o tym, czy w środowisku pracowni podczas egzaminów nie ma warunków (kurz, materiały plastyczne, itd.), które mogą utrudniać kandydatowi pracę czy nawet zagrażać jego zdrowiu.

Termin egzaminu wstępnego:

4 czerwca 2018 (poniedziałek) godz. 8.00

8.00-9.30 - rysunek z wyobraźni
9.30-9.45 - przerwa
9.45-11.15 - rysunek martwa natura
11.15-11.30 - przerwa
11.30-13.00 - malarstwo martwa natura
13.00-13.15 - przerwa
13.15-14.45 - rzeźba
14.45-15.15 - przerwa
od 15.15 - egzamin ustny

Na egzamin należy przynieść ze sobą:

Ołówek, gumkę, farby plakatowe, pędzelek, pojemnik na wodę, podstawkę pod rzeźbę, fartuszek.

Maksymalna łączna ilość punktów możliwych do uzyskania przez kandydata na egzaminie wstępnym do PLP:

LpEgzaminPunktacjaMaksymalna
liczba punktów
I Egzamin praktyczny rysunek
z wyobraźni
przestrzennej
rysunek
martwa natura
malarstwo
martwa natura
rzeźba
20 20 20 20 80
II Egzamin ustny 20 20
III Suma
100

Egzamin ustny obejmuje zagadnienia związane z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum.

Do szkoły przyjmowanych jest 28 osób z największą liczbą punktów

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły:

czerwiec 2018

Zapraszamy również na dni otwarte i konsultacje dla kandydatów w terminie:

21 marca 2018r. (środa) w godz. 9.00-13.00
26 kwietnia 2018r. (czwartek) w godz. 9.00-13.00