Przejdź do treści strony

Rekrutacja do Liceum Sztuk Plastycznych

Zapraszamy uczniów kończących szkołę podstawową do 5-letniego Liceum Sztuk Plastycznych.

Nauka obejmuje program nauczania z przedmiotów ogólnokształcących (j.polski, j.obcy, historia, matematyka, biologia, chemia, fizyka, itd.) oraz program nauczania z przedmiotów artystyczno-zawodowych. Przedmioty artystyczne obejmują zajęcia z historii sztuki, rysunku i malarstwa, rzeźby, fotografii, multimediów oraz zajęcia w ramach specjalizacji (ceramika artystyczna, techniki scenograficzne, tkanina artystyczna, snycerstwo, aranżacja przestrzeni, techniki graficzne w tym grafika komputerowa). Nauka kończy się realizacją pracy dyplomowej w zakresie wybranej specjalizacji oraz maturą.

Termin składania dokumentów:

od 1 marca do dnia egzaminu wstępnego

Dokumenty potrzebne do złożenia w szkole:

  1. wniosek o przyjęcie (do odebrania w sekretariacie lub pobrania ze strony [dział Rekrutacja -> Formularze]),
  2. zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej,
  3. zaświadczenie od lekarza o możliwości podjęcia nauki w liceum plastycznym,
  4. 2 zdjęcia.

UWAGA: Liceum Sztuk Plastycznych podlega Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (a nie tak jak większość szkół Ministerstwu Edukacji), dlatego NASZEJ SZKOŁY NIE MA W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE REKRUTACJI. Aby zostać przyjętym do Liceum Sztuk Plastycznych należy złożyć w sekretariacie w odpowiednim terminie komplet wymaganych dokumentów, a następnie przystąpić do egzaminów.

Aby przystąpić do egzaminów należy posiadać zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu (z jego podpisem oraz pieczątką przychodni), zawierające potwierdzenie o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki w liceum plastycznym. Jest to konieczne, ponieważ szkoła potrzebuje informacji o tym, czy w środowisku pracowni podczas egzaminów nie ma warunków (kurz, materiały plastyczne, itd.), które mogą utrudniać kandydatowi pracę czy nawet zagrażać jego zdrowiu.

Egzamin wstępny:

Dla kandydatów do szkoły przeprowadza się egzamin wstępny, który obejmuje:

  • egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej,
  • egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum.

Termin egzaminu wstępnego:

11 czerwca 2019 (wtorek) godz. 8.00

8.00-9.30 - rysunek z wyobraźni
9.30-9.45 - przerwa
9.45-11.15 - malarstwo martwa natura
11.15-11.30 - przerwa
11.30-13.00 - kompozycja przestrzenna (rzeźba)
13.00-13.15 - przerwa
od 13.15 - egzamin ustny

Na egzamin należy przynieść ze sobą:

Ołówek, gumkę, farby plakatowe, pędzelek, pojemnik na wodę, podstawkę pod rzeźbę, fartuszek.

Maksymalna łączna ilość punktów możliwych do uzyskania przez kandydata na egzaminie wstępnym do PLP:

LpEgzaminPunktacjaMaksymalna
liczba punktów
I Egzamin praktyczny rysunek
z wyobraźni
przestrzennej
malarstwo
martwa natura
rzeźba
20 20 20 60
II Egzamin ustny 20 20
III Suma
80

Egzamin ustny obejmuje zagadnienia związane z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły:

ogłoszenie listy następi do 7 dni po egzaminie

Przyjęcie do szkoły

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do liceum plastycznego zostają przyjęci do szkoły pod warunkiem dostarczenia najpóźniej do dnia 31 lipca świadectwa ukończenia gimnazjum

Do szkoły przyjmowanych jest 28 osób z największą liczbą punktów.

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły nastąpi najpóźniej dnia 5 sierpnia 2019

Zapraszamy również na dni otwarte i konsultacje dla kandydatów w terminie:

21 marca 2019r. w godz. 9.00-13.00