Przejdź do treści strony

Rekrutacja do Liceum Sztuk Plastycznych

Zapraszamy uczniów kończących szkołę podstawową do 5-letniego Liceum Sztuk Plastycznych.

Nauka obejmuje program nauczania z przedmiotów ogólnokształcących (j.polski, j.obcy, historia, matematyka, biologia, chemia, fizyka, itd.) oraz program nauczania z przedmiotów artystyczno-zawodowych. Przedmioty artystyczne obejmują zajęcia z historii sztuki, rysunku i malarstwa, rzeźby, fotografii, multimediów oraz zajęcia w ramach specjalizacji (ceramika artystyczna, techniki scenograficzne, tkanina artystyczna, snycerstwo, aranżacja przestrzeni, techniki graficzne w tym grafika komputerowa). Nauka kończy się realizacją pracy dyplomowej w zakresie wybranej specjalizacji oraz maturą.

Termin składania dokumentów:

od 1 marca do dnia egzaminu wstępnego

Dokumenty potrzebne do złożenia w szkole:

  1. wniosek o przyjęcie (do odebrania w sekretariacie lub pobrania ze strony [dział Rekrutacja -> Formularze]),
  2. zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej,
  3. zaświadczenie od lekarza o możliwości podjęcia nauki w liceum plastycznym,
  4. 2 zdjęcia.

UWAGA: Liceum Sztuk Plastycznych podlega Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (a nie tak jak większość szkół Ministerstwu Edukacji), dlatego NASZEJ SZKOŁY NIE MA W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE REKRUTACJI. Aby zostać przyjętym do Liceum Sztuk Plastycznych należy złożyć w sekretariacie w odpowiednim terminie komplet wymaganych dokumentów, a następnie przystąpić do egzaminów.

Aby przystąpić do egzaminów należy posiadać zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu (z jego podpisem oraz pieczątką przychodni), zawierające potwierdzenie o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki w liceum plastycznym. Jest to konieczne, ponieważ szkoła potrzebuje informacji o tym, czy w środowisku pracowni podczas egzaminów nie ma warunków (kurz, materiały plastyczne, itd.), które mogą utrudniać kandydatowi pracę czy nawet zagrażać jego zdrowiu.

Egzamin wstępny:

Dla kandydatów do szkoły przeprowadza się egzamin wstępny, który obejmuje:

  • egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej,
  • egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Zakres wymagań do egzaminu.

Termin egzaminu wstępnego:

11 czerwca 2019 (wtorek) godz. 8.00

8.00-9.30 - rysunek z wyobraźni
9.30-9.45 - przerwa
9.45-11.15 - malarstwo martwa natura
11.15-11.30 - przerwa
11.30-13.00 - kompozycja przestrzenna (rzeźba)
13.00-13.15 - przerwa
od 13.15 - egzamin ustny

Na egzamin należy przynieść ze sobą:

Ołówek, gumkę, farby plakatowe lub akrylowe, pędzelek, pojemnik na wodę, podstawkę pod rzeźbę, fartuszek.

Maksymalna łączna ilość punktów możliwych do uzyskania przez kandydata na egzaminie wstępnym do LSP:

LpEgzaminPunktacjaMaksymalna
liczba punktów
I Egzamin praktyczny rysunek
z wyobraźni
przestrzennej
malarstwo
martwa natura
rzeźba
20 20 20 60
II Egzamin ustny 20 20
III Suma
80

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły:

ogłoszenie listy następi do 7 dni po egzaminie

Przyjęcie do szkoły

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do liceum plastycznego zostają przyjęci do szkoły pod warunkiem dostarczenia najpóźniej do dnia 31 lipca świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

W roku szkolnym 2019/2020 otworzone zostaną dwa oddziały po 24 osoby.

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły nastąpi najpóźniej dnia 5 sierpnia 2019

Zapraszamy również na dni otwarte i konsultacje dla kandydatów w terminie:

21 marca 2019r. w godz. 9.00-13.00