Przejdź do treści strony

Rekrutacja do liceum

Nauka w liceum plastycznym obejmuje program nauczania z przedmiotów ogólnokształcących (j.polski, j. bcy, historia, matematyka, biologia, chemia, fizyka, itd.) oraz program nauczania z przedmiotów artystyczno-zawodowych. Przedmioty artystyczne obejmują zajęcia z historii sztuki, rysunku i malarstwa, rzeźby, fotografii, multimediów oraz zajęcia w ramach specjalizacji (ceramika artystyczna, techniki scenograficzne, tkanina artystyczna, snycerstwo, aranżacja przestrzeni, techniki graficzne w tym grafika komputerowa). Nauka kończy się realizacją pracy dyplomowej w zakresie wybranej specjalizacji oraz maturą.

W roku szkolnym 2019/2020 prowadzony będzie nabór do dwóch typów liceów:

  • Liceum Sztuk Plastycznych (5-letnie) dla absolwentów klas VIII szkół podstawowych;
  • Publicznego Liceum Plastycznego (4-letnie) dla absolwentów klas III gimnazjów.

Do klasy I Liceum Sztuk Plastycznych zasady rekrutacji zostaną podane jak tylko Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyda rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do tego typu szkoły.

Do klasy I Publicznego Liceum Plastycznego rekrutacja odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, są one wyszczególnione poniżej.

Aby zostać uczniem Publicznego Liceum Plastycznego należy zdać egzamin wstępny. Dla kandydatów organizowane są konsultacje, podczas których młodzi adepci sztuki spotykają się z artystami plastykami uczącymi w naszej szkole. Nauczyciel poznaje kandydata, jego możliwości i predyspozycje, udziela rad, poleca do wykonania proste zadania plastyczne. Dla ucznia jest to także możliwość poznania charakteru i wymagań szkoły.

Termin składania dokumentów:

od 1 marca do dnia egzaminu wstępnego

Dokumenty potrzebne do złożenia w szkole:

  1. Wniosek o przyjęcie (do odebrania w sekretariacie lub pobrania ze strony [dział Rekrutacja -> Formularze])
  2. Zaświadczenie o wynikach nauczania za I pólrocze klasy trzeciej gimnazjum
  3. Zaświadczenie od lekarza o możliwości podjęcia nauki w liceum plastycznym
  4. 2 zdjęcia

UWAGA: Publiczne Liceum Plastyczne podlega, nie tak jak większość szkół Ministerstwu Edukacji, ale Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dlatego NASZEJ SZKOŁY NIE MA W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE REKRUTACJI. Należy złożyć w sekretariacie w odpowiednim terminie komplet wymaganych dokumentów, a następnie przystąpić do egzaminów.
Aby przystąpić do egzaminów należy posiadać zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu (z jego podpisem oraz pieczątką przychodni), zawierające potwierdzenie o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki w Państwowym Liceum Plastycznym. Jest to konieczne, ponieważ szkoła potrzebuje informacji o tym, czy w środowisku pracowni podczas egzaminów nie ma warunków (kurz, materiały plastyczne, itd.), które mogą utrudniać kandydatowi pracę czy nawet zagrażać jego zdrowiu.

Termin egzaminu wstępnego:

4 czerwca 2019 (wtorek) godz. 8.00

8.00-9.30 - rysunek z wyobraźni
9.30-9.45 - przerwa
9.45-11.15 - rysunek martwa natura
11.15-11.30 - przerwa
11.30-13.00 - malarstwo martwa natura
13.00-13.15 - przerwa
13.15-14.45 - rzeźba
14.45-15.15 - przerwa
od 15.15 - egzamin ustny

Na egzamin należy przynieść ze sobą:

Ołówek, gumkę, farby plakatowe, pędzelek, pojemnik na wodę, podstawkę pod rzeźbę, fartuszek.

Maksymalna łączna ilość punktów możliwych do uzyskania przez kandydata na egzaminie wstępnym do PLP:

LpEgzaminPunktacjaMaksymalna
liczba punktów
I Egzamin praktyczny rysunek
z wyobraźni
przestrzennej
rysunek
martwa natura
malarstwo
martwa natura
rzeźba
20 20 20 20 80
II Egzamin ustny 20 20
III Suma
100

Egzamin ustny obejmuje zagadnienia związane z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum.

Do szkoły przyjmowanych jest 28 osób z największą liczbą punktów

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły:

czerwiec 2019

Zapraszamy również na dni otwarte i konsultacje dla kandydatów w terminie:

21 marca 2019r. w godz. 9.00-13.00