Przejdź do treści strony

Reklama wizualna

Uczniowie podczas zajęć uczą się kreatywnego myślenia i wyrażania własnych poglądów artystycznych poprzez odpowiednio dobrane środki wyrazu plastycznego. Potrafią obraz i literę przekształcić w formę komunikatu wizualnego. Poznają zasady łączenia funkcjonalności, estetyki, techniki i technologii. Poznają również zasady organizowania i projektowania przestrzeni użytkowych, ekspozycyjnych oraz ich przedstawiania na planszach i makietach. Potrafią dokumentować oraz prezentować własne dokonania twórcze. W reklamie wizualnej wykorzystują najnowsze zdobycze techniki i technologii (multimedia).

Nauczyciele prowadzący: Teresa Dróżdż-Muszyńska, Małgorzata Futkowska, Maciej Markowicz

Pracownia Pana Macieja Markowicza

Program nauki w pracowni reklamy wizualnej zapoznaje ucznia z obsługą i możliwościami programów do grafiki 2D i 3D. Pracownia wzbogaca doświadczenia poprzez przejście od znaku graficznego na płaszczyźnie do obiektu trójwymiarowego, oraz form i działań w przestrzeni realnej i wirtualnej.

Uczeń tworzy i przygotowuje do druku formy graficzne np. logotyp, ilustracja, folder, plakat, billboard, komiks, kalendarz, strona internetowa.

Uczeń projektuje i wizualizuje wykreowane obiekty w 3 wymiarach np. elementy architektury, małogabarytowe struktury wystawiennicze, stoiska targowe, lampy, biżuterię, pojazdy, itp.

Punktem wyjścia w procesie projektowania formy są założenia formalne, czyli określenie celu, któremu forma ma służyć. Z wyznaczenia funkcji wynika układ przestrzenny. Określa on wielkość, kształt elementów potrzebnych dla spełnienia funkcji użytkowych, oraz ich wzajemne powiązania na płaszczyźnie lub w przestrzeni.

Uczeń:

 • Wykorzystuje myślenie metaforyczne w procesie kreacji
 • Czerpie inspiracje z treści kultury i otaczającego go świata
 • Rozumie potrzebę współistnienia kultur przy zachowaniu swej odrębności
 • Tworząc  futurystyczną architekturę rozwija wyobraźnię przestrzenną i otwiera się na problematykę ekologiczną
 • Porusza zagadnienia emocjonalnej relacji człowiek - przedmiot, tworząc formy wzbudzające emocje i pozwalające na wyrażanie osobistych przekonań
 • Poznaje znaki, symbole, archetypy i zestawia ze współczesnymi kontekstami wzbogacając tożsamość kulturową
 • Uczeń rozumie i stosuje w budowie formy pojęcie elementu, modułu i struktury
 • Potrafi przekształcać formy przyrodnicze w plastyczne wykorzystując zasady uogólnień i syntetyzacji.
 • Umie modelować bryłę nadając jej określony charakter i znaczenie.
 • Skala trudności ćwiczeń dopasowana jest do wieku i możliwości ucznia.
 • Pracownia przygotowuje ucznia do kontynuowania nauki w dziedzinie zwanej „design”.