Przejdź do treści strony

Regulamin konkursu Pejzaże Miast - Dworce

Regulamin Ogólnopolskiego konkursu plastycznego szkół plastycznych
„PEJZAŻE MIAST - DWORCE”

 1. Tegoroczny temat „Dworce”
 2. Organizatorem konkursu jest Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu, pod patronatem Prezydenta miasta Opola i Galerii Sztuki Wpółczesnej w Opolu.
 3. Konkurs odbywać się będzie w formie Biennale.
 4. Do konkursu zapraszamy uczniów szkół plastycznych w kraju.
 5. Każda biorąca udział szkoła wysyła maksymalnie 10 prac w każdej technice wraz z listą zbiorczą na własny koszt. Dopuszczalne techniki:
  • graficzna: rysunki wykonane w dowolnej technice, odbitki linorytu, miedziorytu lub inne wykonanie w klasycznych technikach graficznych.
  • malarska
  • komputerowa
  • fotograficzna
 6. Minimalny format prac A5, maksymalny B1.
 7. Prace powinny być podpisane i nieoprawione.
 8. Jury nagrodzi i wytypuje prace do wystawy pokonkursowej.
 9. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora.
 10. Po zakończeniu wystawy organizator odsyła prace na koszt własny.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu.
 12. Prace prosimy wysyłać do dnia 30.04.2012 na adres:
  Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
  ul. Strzelców Bytomskich 10, 45-084 Opole.
 13. O wynikach konkursu i terminie otwarcia wystawy organizator powiadomi zainteresowane strony.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do różnych form publikacji nagrodzonych prac.

Regulamin Ogólnopolskiego konkursu literackiego szkół plastycznych
„PEJZAŻE MIAST - DWORCE”

 1. Tekst będący impresją na podany temat może mieć formę eseju, reportażu, wspomnienia...
 2. Zawartość tekstowa powinna mieścić się na minimum 2 stronach A4 i wydrukowana na komputerze.
 3. Do tekstu może być dołączona fotografia (nawiązująca do tekstu, będąca inspiracją).
 4. Termin nadsyłania prac do 30.04.2012r.

Kontakt: mbaczynska@plastyczniak.opole.pl