Przejdź do treści strony

Rady pedagogiczne

TERMINY SPOTKAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

29.09.2017r. godz. 16.00
Rada Pedagogiczna (protokołuje A.Zientarska)

23.10.2017r. godz. 16.00
Rada Pedagogiczna i Artystyczna (zatwierdzenie tematów prac dyplomowych) (protokołuje: J.Wrześniewska, B.Szwajkowska-Kraze)

17.11.2017r. godz. 8.00
Rada Pedagogiczna Szkoleniowa (protokołuje E.Suchińska)

02.12.2017r. godz. 16.00
Rada Pedagogiczna (protokołuje D.Różycka)

19.12.2017r. godz. 16.00
Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna śródroczna kl. VI OSSP, kl. IV PLP (protokouje J.Rutecka)

11.01.2018r. godz. 16.00
Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna śródroczna (protokołuje J.Preuhs, J.Poliwoda)

02.02.2018r. godz. 16.00
Rada Pedagogiczna Plenarna (protokołuje B.Pizoń-Jeziorowska, Ł.Piotrowski)

07.03.2018r. godz. 16.00
Rada Pedagogiczna (protokołuje I.Paul, M.Nowojska)

27.03.2018r. godz. 16.00
Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna roczna kl. VI OSSP, kl. IV PLP (protokołuje K.Nowacka)

06.04.2018r. godz. 16.00
Rada Pedagogiczna Szkoleniowa (protokołuje Z.Natkaniec, A.Małczyńska)

22.05.2018r. godz. 16.00
Rada Pedagogiczna (protokołuje M.Kupczak-Zajadacz)

18.06.2018r. godz. 16.00
Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna roczna (protokołuje B.Jaworowska, M.Futkowska)

22.06.2018r. godz. 10.00
Rada Pedagogiczna Plenarna (protokołuja A.Gałwa)