Przejdź do treści strony

Rady pedagogiczne

TERMINY SPOTKAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

17.09.2018r. godz. 16.00
Rada Pedagogiczna (protokołuje O.Bąk)

12.10.2018r. godz. 16.00
Rada Pedagogiczna Szkoleniowa (protokołuje: M.Łuczak)

29.10.2018r. godz. 16.00
Rada Pedagogiczna Artystyczna (zatwierdzenie tematów prac dyplomowych) (protokołuje: M.Futkowska)

12.11.2018r. godz. 16.00
Rada Pedagogiczna (protokołuje R.Jaron, B.Jaworowska)

10.12.2018r. godz. 16.00
Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna śródroczna kl. VI OSSP, kl. IV PLP (protokouje M.Łuczak)

18.01.2019r. godz. 16.00
Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna śródroczna (protokołuje I.Paul, J.Malinowski)

11.02.2019r. godz. 16.00
Rada Pedagogiczna Plenarna (protokołuje A.Małczyńska, K.Nowacka)

11.03.2019r. godz. 16.00
Rada Pedagogiczna (protokołuje A.Madej, Ł.Piotrowski)

29.03.2019r. godz. 16.00
Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna roczna kl. VI OSSP, kl. IV PLP (protokołuje E.Piórkowska)

29.04.2019r. godz. 16.00
Rada Pedagogiczna Szkoleniowa (protokołuje J.Rutecka, J.Poliwoda)

27.05.2019r. godz. 16.00
Rada Pedagogiczna (protokołuje E.Suchińska, A.Zientarska)

17.06.2019r. godz. 16.00
Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna roczna (protokołuje M.Bitka, E.Ciecierska)

21.06.2019r. godz. 13.00
Rada Pedagogiczna Plenarna (protokołuja D.Buczyńska, O.Bąk)

Możliwe jest zorganizowane (w razie potrzeby) Rady Pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym poza ustalonymi terminami.