Przejdź do treści strony

Działania

Rok szkolny 2016/2017

 

 • wycieczka do Poznania kl. III PLP- 1000 zł
 • wycieczka do Pokrzywnej kl. II , III OSSP - 700zł
 • dofinansowanie do biletów do kina
 • zakup papieru do kserokopiarki
 • nagrody książkowe dla uczniów wyróżniających się w nauce
 • dofinansowanie do artykułów spożywczych na: egazmin gimnazjalny, egazmin dyplomowy, egazmin maturalny
 • dofinansowanie do nagród książkowych za najlepszy dyplom oraz dla uczniów otrzymujących świadectwo z wyróżnieniem
 • dofinansowanie na organizację Dnia Sportu
 • dofinasownaie do autokaru do Pokrzywnej kl. II i III OSSP
 • sfinansowanie przewozu prac na Przegląd
 • opłata modela na zajęciach z rysunku i malarstwa w kl. III, IV PLP, IV OSSP
 • pizza dla młodzieży szkolnej (wymiana młodzieży z Belgii)
 • opłata za pozowanie na zajęciach z rysunku i malarstwa w klasie III, IV PLP i IV OSSP
 • zakup papieru ksero
 • dofinansowanie do basenu
 • sfinansowanie wyjazdu na warsztaty artystyczne w Katowicach dla dwójki uczniów z klasy II PLP
 • opłata za testy na próbny egzamin gimnazjalny
 • dofinansowanie do studniówki kl.VI OSSP, IV PLP