Przejdź do treści strony

Projektowanie ubioru

We wrześniu 2017 r. została wprowadzona specjalizacja „projektowanie ubioru” w ramach specjalności „formy użytkowe – wzornictwo” . W naszej pracowni realizujemy działania polegające na kreowaniu form użytkowych i unikatowych. Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu projektowania i realizacji „ubioru – kreacji”. Rozwijamy wyobraźnię czerpiąc inspiracje z klasyków i współczesnych trendów mody. Twórczo ingerujemy w strój, prowadząc uczniów od szkicu – projektu do skończonej realizacji. Używamy różnych materiałów plastycznych, łączymy techniki i umiejętności zdobyte na przedmiotach: rysunek i malarstwo, fotografia, rzeźba i historia sztuki. Angażujemy uczniów w działania otwierające na prezentację własnych prac umożliwiając wystawy poza szkołą. Współpracujemy z teatrami opolskimi i włączamy się w projekty miejskie. Poprzez działania plastyczno-warsztatowe twórczo rozwijamy umiejętności w zakresie formy przestrzennej. „Projektowanie ubioru” może stanowić bazę do dalszego kształcenia w podobnej dziedzinie.

Nauczyciele prowadzący: Beata Pizoń-Jeziorowska, Joanna Wrześniewska

foto: J.Wrześniewska, B.Pizoń-Jeziorowska