Przejdź do treści strony

Pracownia plakatu i ilustracji

Celem zajęć prowadzonych w Ognisku Plastycznym w ramach pracowni plakatu i ilustracji jest przybliżenie zagadnień związanych z projektowaniem i wykonywaniem form graficznych. Przez wiele lat polscy ilustratorzy książek i polscy twórcy plakatów stanowili w sztuce światowej  wzory do naśladowania. Istniały nawet pojęcia: „Polska szkoła plakatu” i „Polska szkoła ilustracji”. Celem zajęć będzie więc również przybliżenie sylwetek ważniejszych polskich twórców i ich twórczości. Podstawowym celem  zajęć pozostaje jednak tematyka związana z wykonywaniem projektów graficznych z zakresu ilustracji i plakatu:
- umiejętność odczytania tekstu, stanowiącego inspirację do tworzenia ilustracji
- wybór odpowiedniego języka plastycznego zachowującego cechy odrębności stylistycznej autora
- poznanie terminów i uwarunkowań technicznych ( przygotowanie ilustracji i plakatu do druku)
- umiejętność tworzenia skrótu plastycznego oddającego charakter tematu

W czasie zajęć wykonywane będą projekty plastyczne w oparciu o wybrane teksty literackie. Przybliżone zostaną różne techniki graficzne. Pozwoli to na zrozumienie stylistyki i stworzenie własnej interpretacji dzieła literackiego.

Leszek Ołdak