Przejdź do treści strony

Poszukiwanie, odkrywanie, układanie

Za nami spotkanie z kolegami i koleżankami z partnerskich szkół w Rumunii. Przed nami kolejne spotkanie, tym razem na Węgrzech. A w międzyczasie intensywnie pracujemy nad projektem. Wiosną zaczął się czas intensywnej pracy nad opracowywaniem pierwszych materiałów. Uczniowie klasy III OSSP przygotowali folder, w którym zawarte zostały informacje na temat szlaków handlowych, średniowiecznego handlu oraz środków transportu. Całość zilustrowana została wykonanymi przez uczniów mapami i rysunkami. Do tekstu wprowadzono także rysunki i inicjały tak, aby upodobnić ją do średniowiecznej księgi. Folder można zobaczyć poniżej. Dopełnieniem folderu będzie makieta z trójwymiarowymi miniaturami budowli, które symbolizować będą ważne miejsca na szlaku. Nad budowlami pracują chłopcy z III OSSP. Jak się okazało praca nad taką makietą jest bardzo precyzyjna i czasochłonna, dlatego musimy uzbroić się w cierpliwość. Agnieszka Malik z klasy III opracowała niedawno prezentację na temat miar i wag oraz systemu monetarnego stosowanego na ziemiach polskich. Tą prezentację także można zobaczyć poniżej. Ola Wiśniak pracuje nad strojami, które są dobrym przykładem wpływów kulturowych, jakie były przenoszone poprzez kontakty handlowe. Mamy nadzieję, że niedługo uda się nam zaprezentować efekty. Kolejną ścieżką poszukiwań jest rozwój gotyckiego miasta i architektury, który także stanowi odbicie szerokich międzynarodowych kontaktów handlowych. Intensywnie pracujemy nad tym, aby I rok Comeniusa zaliczyć do owocnych.

Szlaki handlowe - folder
Jednostki miar w Średniowieczu - folder

oprac.: K.Kubik