Przejdź do treści strony

Podstawy projektowania

„Podstawy projektowania” – zajęcia teoretyczno-praktyczne mające na celu „wyposażenie” ucznia w podstawową wiedzę o plastycznych środkach formalnych, niezbędnych do świadomego budowania (kreowania, tworzenia) wypowiedzi rysunkowej, graficznej, malarskiej, strukturalnej i przestrzennej.

Nauczyciele prowadzący: Teresa Dróżdż-Muszyńska, Anna Grzesik